ኢየሱስ እግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ ነው

ሀ) እግዚአብሔር ፈጣሪ፣ ኢየሱስ ፈጣሪ

ዘፍ 1፡1 ዘፍ 2፡7 ዮሐ 1፡3፣ 10 1ቆሮ 8፡6 ኢዮብ 33፡4 መዝ 33፡6 ኤፌ 3፡9 ቆላ 1፡12-17 መዝ 104፡30 ኢሳ 40፡28 ዕብ 1፡ 8-12 ራዕ 4፡8-11 ኢሳ 44፡24 ኢሳ 45፡11-18 ራዕ 10፡6 ራዕ 14፡6-7 ሚል 2፡10 ራዕ 21፡5-7 ራዕ 22፡3 ራዕ 7፡17

ለ) እግዚአብሔር ቤዛና አዳኝ፣ ኢየሱስ ቤዛና አዳኝ

መዝ 78፡34-35 ኢሳ 47፡4 1ዮሐ 4፡14 1ጴጥ 2፡21-24 ኢሳ 46፡6፣ 24 ኢሳ 43፡3-11 ሐዋ 20፡28 ገላ 3፡13 ኢሳ 45፡21 ኢሳ 49፡26 ሉቃስ 24፡21-29 ሉቃስ 2፡10-11 መዝ 106፡21 ሉቃስ 1፡46-47 ዮሐ 4፡40-42 ሐዋ 12፡23 1ጢሞ 1፡1 ቲቶ 1፡14 ፊል 3፡20 1ጢሞ 1፡1-3 1ጢሞ 4፡10 ቲቶ 2፡10-13 ቲቶ 1፡4 1ጴጥ 1፡10-11 ይሁዳ 25

ሐ) እግዚአብሔር ይመጣል፣ ኢየሱስ ይመጣል

ዘካ 14፡3-5 1ተሰ 4፡13-18 1ተሰ 3፡11-13 ማቴ 25፡31-46 ራዕ 19፡11፣ 16 መዝ 50፡1-6 ቲቶ 2፡11-13

መ) እግዚአብሔር አለት፣ ኢየሱስ አለት

ዘዳ 32፡3-4 1ሳሙ 2፡2 ማቴ 16፡17-19 2ሳሙ 22፡2 መዝ 18፡2 ዘኁ 20፡1-11 ከ 1ቆሮ 10፡4 ጋር መዝ 31፡1-4 መዝ 78፡35 ኢሳ 28፡16 ከ ኤፌ 2፡20-22 ጋር መዝ 89፡26 ኢሳ 17፡10 1ጴጥ 2፡6-8

ሠ) እግዚአብሔር መጀመሪያና መጨረሻ፣ ኢየሱስ መጀመሪያና መጨረሻ

ኢሳ 41፡4 ኢሳ 43፡10-11 ራዕ 1፡17 ኢሳ 44፡6-8 ራዕ 1፡8 ራዕ 22፡13

ረ) እግዚአብሔር፡- እኔ፣ እኔ ነኝ ኢየሱስ፡- እኔ፣ እኔ ነኝ

ዘዳ 3፡13-14 ኢሳ 43፡10 ዮሐ 18፡5-8 ራዕ 1፡17-18 ኢሳ 43፡25 ዮሐ 8፡24-28

ሰ) እግዚአብሔር ንጉስ፣ ኢየሱስ ንጉስ

መዝ 47፡2፣ 6 መዝ 44፡4 ማቴ 2፡1-6 ሉቃስ 19፡35-38 መዝ 74፡12 ዘካ 14፡9 ሉቃስ 23፡3 ዮሐ 18፡37 ኢሳ 44፡6 ኤር 10፡10 ዮሐ 19፡21 1ጢሞ 6፡13-16 ራዕ 15፡1-4 ራዕ 19፡11-16

ቀ) እግዚአብሔር እረኛ፣ ኢየሱስ እረኛ

መዝ 23፡1 ኢሳ 40፡10-11 ዮሐ 10፡8-12 1ጴጥ 2፡21-25 መዝ 100፡3 ዕብ 13፡20 1ጴጥ 5፡4

Leave a Reply

%d bloggers like this: