የእግዚአብሔር ባሕሪይ

ሀ) የእግዚአብሔር መልካምነት ማቴ 19፡16-17

ለ) የእግዚአብሔር ምህረትና ጭከና ሮሜ 11፡22

ሐ) ቅዱስ ራዕ 4፡8

– እንደእግዚአብሔር ያለ ቅዱስ የለም 1ሳሙ 2፡2፤ ራዕ 15፡4

– እግዚአብሔር ቅዱስ፣ ፍጹም ነው ሌዋ 19፡2፤ ማቴ 5፡48

– ከቅድስናው ተካፋዩ ልንሆን ይገባል ዕብ 12፡10፣ 14፤ 1ጴጥ 1፡16

– መንፈስ ቅዱስ ሊቀድሰን ይመጣል ሮሜ 15፡16

– ቅድስና ውብ ነው 2ዜና 20፡21፤ መዝ 29፡2

– ቅድስና-ንጽሕና የሚለውን ርዕስ በተጨማሪ ይመልከቱ ክፍል ሠ11

መ) ጻድቅና ትክክል ራዕ 16፡15፤ 19፡2

– እግዚአብሔር ኅጢአትን ይጸየፋል ዕብ 1፡8-9

– በመንግስቱ ክፋት አያድርም 1ቆሮ 6፡9-10

– በተጨማሪ እነዚህን ጥቅሶች ይመልከቱ ኢዮብ 34፡12፤ መዝ 7፡9፤ 116፡5፤ 119፡137

– ጽድቁን ልንካፈል ይገባል 1ዮሐ 3፡7 – ኃጢአትን ልንጠላ ይገባል ዕብ 12፡4፤ 1ዮሐ 3፡8-9

ሠ) አፍቃሪና ርኅሩኅ ዮሐ 3፡16፤ መዝ 69፡16፤ ሰ.አር 3፡22-23

– እግዚአብሔር ፍቅር ነው 1ዮሐ 4፡8፤ ቲቶ 3፡4-5

– ፍቅሩን ልንካፈል ይገባል ዘሌ 19፡18፤ ሉቃስ 10፡27፤ ሮሜ 13፡9፤ ገላ 5፡14

– እግዚአብሔርን ለእኛ ያለው ፍጹም ፍቅር ፍርሃታችንን አስወግዶ ይጥላል 1ዮሐ 4፡18

– ወደ እግዚአብሔር በድፍረት መግባት ሆኖልናል ዕብ 4፡16

– ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን የለም ሮሜ 8፡38-39

– ከፍቅር ጋር በተያያዘ ለትምህርት የሚሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል 1ቆሮ 13፡4-7

ረ) ታማኝና እውነተኛ ኢሳ 25፡1፤ ራዕ 3፡14፤ 19፡11

– ሰው ሃሰተኛ ቢሆንም እንኳ እግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ ይኖራል ሮሜ 3፡4፤ ዮሐ 17፡3

– ተስፋን የሰጠው አምላክ የታመነ ነው ዕብ 10፡23፤ 11፡11

– ለመታደስ እርሱን ተስፋ እናደርጋለን 1ተሰ 5፡23-24፤ 2ጢሞ 1፡12

– ከኃጢአት ሊያስመልጠን እርሱ የታመነ ነው 1ቆሮ 10፡13

– ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ማግኘት አስቸጋሪ ነው ምሳሌ 20፡6

– እግዚአብሔር እንደ እርሱ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ይፈልጋል (ራዕ 2፡10፤ 17፡14፤ 2ጢሞ 2፡2) ሙሴ – ዘኁ 12፡7፣ ዳንኤል – ዳን 6፡4፣ ኤጳፍራ፣ ቲኪቆስ፣ አናሲስም – ቆላ 1፡7፤ 4፡7፣ 9፣ ዳዊት – 1ሳሙ 22፡14፣ ኢየሱስ – ራዕ 19፡11

– እግዚአብሔር ታማኞችን ይጠብቃል – መዝ 31፡23

– የእግዚአብሔር አይኖች በታማኞች ላይ ነው – መዝ 101፡6

– እግዚአብሔር ታማኝ ባሪያን ይሸልማል – ማቴ 25፡21

ሰ) ለጋስ

– እግዚአብሔር ይሰጣል

ቅዱሳት መጻሕፍትን – 2ጢሞ 3፡16

አንድያ ልጁን – ዮሐ 3፡16፤ ሮሜ 8፡32

መንፈስ ቅዱስን – ሉቃስ 11፡13፤ 1ተሰ4፡8፤ ሮሜ 5፡5 ንስሃን – 2ጢሞ 2፡25

የዘላለም ህይወት ስጦታን – ሮሜ 6፡23፤ 1ዮሐ 5፡11

ለትሁታን ጸጋን – 1ጴጥ 5፡5፤ ያዕ 1፡5

ለደካማው እረፍትን – ማቴ 11፡28

ጥበብን – ዳን 2፡23፤ ያዕ 1፡5

በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ድልን – 1ቆሮ 15፡57

የማገልገል ብቃትን – 1ጴጥ 4፡11፤ ኤፌ 3፡7

ለፍጥረት ሁሉ ምግብን – መዝ 136፡25 ኅ

ብት የማፍራት ችሎታን – ዘዳ 8፡18

ለምድራዊ ገዢዎች ስልጣንን – ዳን 2፡37

– ከእግዚአብሔር የልግስና ባሕሪ ልንካፈል ይገባል። መስጠት የሚለውን ክፍል በተጨማሪ ይመልከቱ – ክፍል ሰ8

ሸ) የእግዚአብሔር ታላቅነት

ሁሉን አዋቂ – በሁሉ ስፍራ የሚገኝ – ሁሉን ማድረግ የሚችል – ዘላለማዊ – የማይለወጥ

ቀ) እግዚአብሔር ጠቢብ፣ ሁሉን አዋቂ ነው – ሮሜ 16፡27

– እግዚአብሔር አዋቂ ጌታ ነው – 1ሳሙ 2፡3

– ጥበቡ ጥልቅ ናት – ኢዮብ 9፡4

– ከሰው መረዳት በላይ ነው – መዝ 139፡4-6፤ ሮሜ 11፡33

– የእግዚአብሔር ጥበብ ባሕርይ – ያዕ 3፡17

ንጹሕ – ከሃሰት ጋር የማይቀየጥ

ሰላማዊ – ጠብን የማይጭር

ጨዋ – አስቸጋሪ/የማይመች ወይም ግትር ያልሆነ

መኀሪ – ሕግን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚገልጥ

የማያዳላ – ለራስ ወይም ለወገኔ ይጠቅማል በሚል የማይሰራ

ግብዝነት የሌለበት – የሚለውን የሆነ

– እግዚአብሔርዊ ያልሆነ ጥበብ ባሕሪይ

አለማዊ፣ ሥጋዊ፣ የአጋንንት ጥበብ – ያዕ 3፡14-16

ለእግዚአብሔር ሞኝነት የሆነ – 1ቆሮ 3፡18-20

– ለአማኞች ጥበብ ተዘጋጅቷል – ያዕ 1፡5-7፤ ቆላ 1፡9፤ ኤፌ 1፡17

ክርስቶስ ጥበባችን ነው – 1ቆሮ 1፡24፤ ቆላ 2፡2

የክርስቶ ቃል ጥበባችን ነው – ቆላ 3፡16

– የጥበብ ቃል መንፈሳዊ ስጦታ – ክፍል ረ11

በ) እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ይገኛል – መዝ 139፡7-12

– ስለዚህ በየትኛውም ስፍራ ብንጸልይ እርሱ ይሰማናል፡፡

– ሁሉን ነገር በሁሉ ረገድ ይሞላል – ኤፌ 1፡22-23

– ከማናችንም ሩቅ አይደለም – ሐዋ 17፡27-28፤ ኤር 23፡23

– በሲኦል፣ በሰማይ – መዝ 139፡8፤ ዓሞጽ 9፡2-3

– ከእርሱ ልንደበቅ አንችልም – ኤር 23፡24

– ይህ ማለት እግዚአብሔር በሁሉም ነገር ውስጥ አለበት ማለት አይደለም፡፡ እግዚአብሔር ሰዎች በሚከተሉት ነገሮች ሲወቅሳቸው እናነባለን፡

ጣኦትንና ዲያብሎስን ሲያመልኩ – ኢሳ 2፡8-11፤ 20-21፤ ራዕ 9፡20

የተፈጠሩትን ሲያመልኩ – ሮሜ 1፡25

መላዕክትን ሲያመልኩ – ቆላ 2፡18፤ ራዕ 22፡8-9

የሙታን መናፍስትን ሲያመልኩ – ዘሌ 20፡6፤ ዘጻ 18፡9-11፤ ኢሳ 8፡19

– ማስታወሻ፡ በድፍረት መጸለይ እንችላለን – ኤር 33፡3

ተ) እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው

– እርሱ የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ነው – ዘፍ 1፡1

– ሁሉም ነገር በአንድ ላይ ተያይዞ የጸናው በእርሱ ነው – ቆላ 1፡17

– ሃይሉ ታላቅ ነው – ኢዮብ 9፡4

– ስለዚህ ሊያድንና ሊታደግ ይችላል – ኢሳ 50፡2

– ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻላል – ማቴ 19፡26፤ ኤር 32፡17

– ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? – ኤር 32፡27

– የእግዚአብሔር ድካም ከሰዎች ብርታት ይበረታል – 1ቆሮ 1፡25

– ሃይሉን ልንካፈል ይገባል – ኢዮ 3፡10፤ 2ቆሮ 12፡10፤ ዕብ 11፡34

– በእግዚአብሔር ጸጋ ልንበረታ ይገባል – 2ጢሞ 2፡1

– በሃይ ልንበረታ ይገባል – ኤፌ 6፡10

– ሰይጣንን ለመርታት ልንበረታ ይገባል – 2ቆሮ 10፡3-5

– በእምነት ልንበረታ ይገባል – ሮሜ 4፡20

– ለመበርታትና ለመበዝበዝ – ዳን 11፡32

ቸ) እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው – 1ዮሐ 5፡20

– ከዘላለም እስከዘላለም – መዝ 90፡1-2

– መጀመሪያና መጨረሻ – ራዕ 22፡13

– ያለ፣ የነበረና፣ የሚመጣው – ራዕ 1፡8

– ከእርሱ በፊትና በኃላ ምንም የለም – ኢሳ 43፡10

– ዘላለማዊ ሕይወቱን መካፈል እንችላለን – ዮሐ 3፡15-16፤ ሮሜ 6፡23፤ 1ዮሐ 5፡11-13

– የሰጠነውን አደራ ይጠብቃል – 2ጢሞ 1፡12

ነ) እግዚአብሔር አይለወጥም – ሚል 3፡6

– ስለዚህ የፍቅር ስጦታው ሊታመን ይችላል፡፡

– ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና፣ ዛሬ፣ ወደፊት ያው ነው – ዕብ 13፡8

– በእርሱ ዘንድ መለዋወጥ የለም – ዕብ 1፡17

– እርሱን ለመምሰል መለወጥ አለብን – 1ዮሐ 3፡2፤ 1ቆሮ 15፡51-53

Leave a Reply

%d bloggers like this: