ኀጢአትና ሕግ

ሀ) የሕግ፣ የተወሰነ ጊዜ አገልግሎት

– ሕጉ የሚጠይቀው ጽድቅ እስኪፈጽም ድረስ ይኖራል – ማቴ 5፡18

– ክርስቶስ ኢየሱስ ሕግን ፈፅሟል – ማቴ 5፡17-18፤ ሉቃስ 24፡44

– በመንፈስ በምንመላለስ በእኛ – ሮሜ 8፡3-5

– ፍቅር ሕግን ይፈጽማል – ሮሜ 13፡8-10፤ ገላ 5፡14፤ ያዕ 2፡8

– አንዱ የሌላውን ሸክም በመሸከም ሕግ ይፈጸማል – ገላ 6፡2

ለ) ድነት በተስፋ (ጸጋና እምነት)

– ሕግ ከመስጠቱ በፊት – በአብርሃም ውስጥ –

– አብርሃም ሕግ እንደፈጸም ሆኖ ተቆጠረለት –

– ሕግ ከተሰጠ በኃላ – በኢየሱስ ውስጥ –

– ሕግ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ ድረስ ይሰራ ነበር – ሉቃስ 16፡16

– ከመጥመቁ ዮሐንስ በኃላ ወንጌል ተሰበከ – ሉቃስ 16፡16

ሐ) የሕጉ ይዘት

– የብሉይ ኪዳን ይዘት

– አስርቱ ትዕዛዛት – ዘጸ 20፡3-17፤ ዘዳ 5፡7-21

– የሌዋዊያን ሕጎች – ዘጸ፤ ዘሌ፤ ዘዳ

– በአዲስ ኪዳን ያለው የሕግ መረዳት

– ታላቂቱ ትዕዛዝ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ መውደድ ነው – ማቴ 22፡36-40፤ ሉቃስ 10፡26-27

– ቀጣዩ ታላቅ ትዕዛዝ ደግሞ ሌሎችን እንደራስ አድርጎ መውደድ ነው – ማቴ 22፡39፤ ሉቃስ 10፡27

– የሕግ ዋነኞች – ፍትሕ፣ ምሕረት፣ ታማኝነት – ማቴ 23፡23

– ኢየሱስ ከሕግ በላይ ነው – ዮሐ 8፡5-9፤ ማቴ 12፡8

መ) የሕግ አላማ

– ለኀጢአተኞች ተሰጠ – 1ጢሞ 1፡9

– ሕግ ለተዋጁ ሳይሆን ፈሪሃ እግዚአብሔር ለሌላቸው ተሰጠ – ሮሜ 4፡15

– ሕግ ፊሪሃ እግዚአብሔር በሌላቸው ላይ የእግዚአብሔርን ቁጣ ይገልጣል – ገላ 3፡19

– ሕግ በሰው አምሳል ተገልጧል – ገላ 3፡23

– እምነት ሲመጣ ከሕግ ነፃ ወጥተናል – ገላ 3፡23

– በእግዚአብሔር መንፈስ ከኀጢአት እስራት ነፃ ወጥተናል – ገላ 5፡13-18

– ሕጉ ወደ ፊት ሊመጡ ላሉት ጥላ ነው – ዕብ 10፡1

– የኀጢአት ግንዛቤ (እውቀት) እንዲኖረን ያደርጋል – ሮሜ 3፤ 20፤ 7፡7

– ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያደርስ ሞግዚታችን ነው – ገላ 3፡23-29

ረ) የሕጉ ውጤቶች

– ለኀጢአት ኀይል ሰጠው – 1ቆሮ 15፡56

– ያለሕግ ኀጢአት አይቆጠርብንም – ሮሜ 5፡13

– ሰዎች ሕግን መጠበቅ አልቻሉም –

– ፍፁም መታዘዝን ይጠይቃል – ዘዳ 27፡26፤ ገላ 3፡10-11፤ ያዕ 2፡10

– ማንም ሙሉ በሙሉ ሕግን ሊታዘዝ አይችልም – ሮሜ 3፡10

– እስራኤላውያን ሕግን መጠበቅ አልቻሉም – ኢሳ 42፡24፤ ኤር 9፡13፤ ዳን 9፡11

– ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ጸጋ ሊጸድቁ ይገባል – ሮሜ 3፡19-24

– ከሰው ኀጢአተኝነት የተነሳ ሕግ ሊያድን አልቻለም – ሮሜ 8፡3

– ሕጉ ማንንም ፍጹም ሊያደርግ አልቻለም – ዕብ 7፡19፤ ገላ 2፡16

– ለእግዚአብሔር ለመኖር በሕግ በኩል ለሕግ ሞተናል – ገላ 2፡19-21

ሠ) ክርስቶስ ኢየሱስ የሕግ ፍፃሜ ነው

– ሕጉ እስከ መጥምቁ ዮሐንስ በስራ ላይ ነበር – ሉቃስ 16፡16

– ከመጥምቁ በኃላ ግን ወንጌል መሰበክ ተጀመረ – ሉቃስ 16፡16

– ቤተ ክርስቲያን የሙሴን ሕግ የመጠበቅ ግዴታ የለባትም – ሐዋ 15፡5-12፤ ሮሜ 6፡14

– ይህ ግን የኀጢአት ፈቃድ አይደለም – ሮሜ 6፡15

– ሕግን በመፈጸም ሳይሆን በእምነት ጸድቀናል – ሮሜ 3፤ 28

– ክርስቶስ የሕግን ፍላጎት ፈጽሟል – ማቴ 5፡17

– ክርስቶስ በሞት ሕግን ሻረ – ኤፌ 2፡15-17፤ ሮሜ 10፡3-4

– ክርስቶስ ከሕግ እርግማን ነፃ አወጣን – ገላ 3፡13

ሸ) ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ ኪዳን

– አዲሱ ኪዳን (ጸጋና እምነት) የሕጉን ፍላጎት በልባችን ይፈጽማል – ዕብ 8፡10-13፤ 10፡16-17

– ወንጌል የሚለውን ርዕስ ይመልከቱ – ክፍል ረ3

Leave a Reply

%d bloggers like this: