የ 1ኛ ቆሮንቶስ የመደብ ክፍፍል (Outline) 

ጥያቄ 6. ከዚህ በታች የተሰጠውን የመደብ ክፍፍል ከመመልከትህ በፊት 1ኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍን በጥንቃቄ በመመልከት መጽሐፉን በመደብ ከፋፍል። ከዚያ በኋላ ከዚህ በታች ከተሰጠው የመደብ ክፍፍል ጋር አንተ ያወጣከውን አስተያይ። 

ምንም እንኳ በዚህ ጥናት ውስጥ ለአንድ ቀን የሚሆን ሐተታ ባይሰጥም 1ኛ ቆሮንቶስን በመደብ መከፋፈል ብዙ ጥረትና ጊዜ የሚወስድ መሆኑን አስታውስ! በተቻለ መጠን ንባብህን በአንድ ጊዜ ለመፈጸም ሞክር። 

  1. ሰላምታ፤ (1:1-3) 
  2. ስለ ክርስቲያን ሕብረት፤ (ከምዕሪና 1:4 እስከ ምዕራፍ 4) 
  3. ክርስቲያን በዓለም ውስጥ እንጂ ከዓለም አይደለም፤ (ምዕራፍ 5) 
  4. የምእመናን የእርስ በርስ መካሰስ፤ (6፡1-11) 
  5. የአማኝ አካልና ዝሙት፤ (6፡12-20) 
  6. ስላ ጋብቻ ምክር፤ (ምዕራፍ 7) 
  7. ጣዖትና ነጻነት፤ (ከምዕራፍ 8 እስከ ምዕራፍ 10) 
  8. በቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ውስጥ የነበሩ ቶርች፤ (ከምዕራፍ 11 እስከ ምዕራፍ 14) 

– የሴቶች መከናነብና አለመከናነብ፤ 11:1-16 

– ስለ ቅዱስ ቁርባን፤ 11:17-30 

– ስለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች፤ ምዕራፍ 12 

– የተሻለው መንገድ፤ ምዕራፍ 13 

– ስለ ልሳን ስጦታ መምሪያ፤ ምዕራፍ 14 

  1. ስለ ሙታን ትንሣኤ፤ (ምዕራፍ 15) 
  2. የመሰነባበቻ ሃሳቦች፤ (ምዕራፍ 16)

(ምንጭ፤ በትምህርተ መለኮት ማስፋፊያ (ትመማ) መልክ የተዘጋጀ ጽሑፍ፡- በቄስ ኃይሉ መኮንን)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.