2ኛ ቆሮ. 11፡1-6

ጥያቄ 10. በቁጥር 1 ላይ «በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሡኝ መልካም ይሆን ነበር» ሲል ምን ማለቱ ነው? 

ጥያቄ 11. በቁጥር 3 ላይ ሐዋርያው እባብ ሔዋንን እንዳሳታት እናንተም በመታለል እንዳትወሰዱ በማለት ሥጋቱን ይገልጣል፤ ይህ ሥጋቱ የተመሠረተው እምን ላይ በር? 

ጥያቄ 12. በቁጥር 5 ላይ ዋነኞች ሐዋርያት የሚላቸው እነማንን ነው? 

ቁጥር 1፡- «በጥቂት ሞኝነቱ ብትታገሡኝ» ሲል ሞኝነት ያለው ስለ አገልግሉቱ መናገሩን ነው። ሐዋርያው ስለ ራሱ አገልግሎት መናገር ግድ የሆነበት የቆሮንቶስን ምእመናን ከስሕተት ለመመለስ ነበር። ስለዚህ ስለራሱ መናገሩን ሞኝነት በማለት፥ ስለራሱ እንዲናገርና ከስሕተት እንዲመልሳቸው እንዲታገሱት ይጠይቃቸዋል። 

ከቁጥር 2-3፡- ሐዋርያው ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ቅንዓት እንደቀና ይነግራቸዋል። የቀናላቸው ስላፈቀራቸው ነው። ሰው የሚቀናው ለሚወደው ብቻ ነው። ቅንዓቱም በራሱ ጥቅም ላይ የተመሠረተ ሳይሆን በክርስቶስ ክብር ላይ የተመረኮዘ ነው። የቆሮንቶስን ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ ሙሽርነት አጭቷል። ስላጫት ሰይጣን በማታለል ከክርስቶስ እንዳይወስዳቸው ቅዱስ ቅንዓቱን ይገልጻል። ሰይጣን ይህን የማታለል ሥራውን በሔዋን ጀምሮ አሁንም በቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ላይ በማካሄድ ላይ ይገኛል። 

ቁጥር 4:- «የሚመጣውም» ያለው ሐሰተኞችን አስተማሪዎች ነው። ሐዋርያው የሰጋላቸው ሐሰተኛ አስተማሪዎችን የመታገሥ ፀባይ ስላሳዩ ነው፡፡ ሐሰተኛ አስተማሪዎችን መታገሥና ማዳምጥ ወደ ጥፋት ማዘንበል ነው። ሔዋን ከጠላቷ ጋር ውይይት ባትይዝ እውድቀት ላይ ባልደረሰችም ነበር። ሐዋርያው ዮሐንስም በ2ኛ ዮሐ.10 ላይ ከሐሰተኛ አስተማሪዎች ጋር ግንኙነት እንዳንፈጥር ይከልክለናል። እንግዲህ ሐዋርያው የሚለው መታገሥ የማይገባችሁን እነዚህን ሐሰተኞች ከታገሣችሁ እኔንም ለእናንተ ጥቅም በማደርገው ስለራሴ የመናገር ሞኝነት ታገሡኝ ነው። 

ቁጥር 5፡- «ዋነኞች ሐዋርያት» የሚለው በአሽሙር አነጋገር ነው። ሐሰተኞቹ አስተማሪዎች ማንም ሳይሾማቸው ዋና ሐዋርያትነትን ለራሳቸው ሰጥተው ይመጻደቁ ስለነበር ነው። ጳውሎስም ከእነርሱ በምንም የማያንስ መሆኑን ይናገራል። 

ቁጥር 6፡- እነዚህ ሐሰተኛ አስተማሪዎች «ጳውሎስ ንግግር አይችልም› የማለት ነቀፋ ሳይሰነዘሩበት አይቀሩም፤ ስለዚህ «በአነጋገሬ ያልተማርሁ ብሆን እንኳ» ይላል። ሆኖም እንደእነርሱ በአፈ ጮሌነትና ቃላትን በማሳመር አይመካም፤ (1ኛ ቆሮ. 2፡4-5)። የሚሰብከው ወንጌል የሰው እውቀት ሳይሆን እግዚአብሔር የገለጠለትን ጥበብ ስለሆነ በእውቀት ከእነዚህ በሰው ጥበብ ከሚመኩ ሐሰተኛ የበለበ መሆኑን ይናገራል። በሁሉም ነገር ግልጥ ሆና አንደቀረበ ያስታውሳቸዋል። 

ጥያቄ 13. ከዚህ ትምህርት ላይ የምታያቸውን የተለያዩ የሐሰተኛ ባሕርያት በዝርዝር ጻፍ፡፡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.