እስላማዊ ስያሜዎች /ስሞች/ አባባሎች

1. ሰላምታ፡- ሰላም ላንተ(ቺ) ይሁን– አስ-ሰላም አሌይኩም

 ምላሽ፡- ላንተም (ቺም) ሰላም ይሁን– ዋ አሌይኩም አስ-ሰላም

2. እግዚአብሔር – አላህ (አል-ኢላህ)፣ አል (መስተዋድድ) ሲሆን ኢላህ (አምላክ) ማለት ነው፡፡

3. ታላቁ አምላክ – አላህ ታአላ (Ta’ala)

4. የከበረውና የተወደሰው እግዚአብሔር– አላህ ሱብሃናሁ ዋ ታአላ ወይም አላህ (SWT)

5. እግዚአብሔር (ከማናቸውም ነገሮች በላይ) ታላቅ ነው – አላህ -ኡ አክበር

6. በእግዚአብሔር ስም – ቢስሚላህ

7. እጅግ በጣም ሩህሩህ፣ በጣም አዛኝ በሆነው በእግዚአብሔር ስም – ቢስሚላህ – ኢር ራህማን – ኢር ራሂም

8. እግዚአብሔር ይመስገን (ሃሌሉያ) – አል-ሃምዱሊላህ

9. የሰማይና የምድር (አፅናፈ ዓለም) ጌታ – ራብ-አል አለሚን

10. መሲሁ ኢየሱስ — ዒሳ አል-መሲህ

11. አብርሃም (ሰላም ለእርሱ ይሁን ወይም በምህፃረ ቃል Pbuh) – ኢብራሂም (አላኢሂ አስ- ሰላም ወይም [ኤ፡]) 

12. ይስሃቅና ያዕቆብ – ኢሻቅ [ኤ፡] እና ያቁብ [a፡] 

13. እስማኤል – ኢሽማኤል [a፡]

14. ሙሴና አሮን – ሙሳ [a፡] እና ሀሩን [a፡]

15. ዳዊትና ሰለሞን – ዳውድ [a፡] እና ሱለይማን [a፡]

16. መጥምቁ ዮሐንስ – ያሀ [a፡]

17. ነቢይ – ናቢ

18 ማሪያም – መርያም [a፡]

19. ገብርኤል (የመንፈስ ቅዱስ መልዕክተኛ) – ጂብሪል ወይም ሩህ -ኡል ቁዳስ

20. ሙሐመድ (ሰላምና በረከት በእርሱ ላይ ይሁን) — ሙሐመድ (ሳላላሁ አላኢ ዋ አስ – ሰላም) ወይም ሙሐመድ [s፡] 

21. መጽሐፍ ቅዱስ – አል-ኪታብ- አል ሙቃዳስ

22. የሙሴ መጻሕፍት (ቶራ) – አል-ታውራት

23. የዳዊት መዝሙሮች – አል-ዛቡር

24. አዲስ ኪዳን (ወንጌል) – ኢንጂል (ሻሪፍ)

25. የነቢያት መጻሕፍት – ሱሁፍ – ኡን ነቢይን

26. ኢየሩሳሌም – አል ቃዳስ

27. የእስልምና ሃማኖታዊ ሕግ – ሸሪአ

Leave a Reply

%d bloggers like this: