የማርቆስ ወንጌል

፪. የማርቆስ ወንጌል ጥናት

 1. የኢየሱስ ለይፋዊ አገልግሎት መዘጋጀት (ማር. 1፡1-13)
 2. የኢየሱስ የመጀመሪያ አገልግሎት ማጠቃለያ (ማር. 1:14-39)
 3. ማርቆስ 1፡40-3:6
 4. ማርቆስ 3፡7-35
 5. ማርቆስ 4፡1-41
 6. ማርቆስ 5:1-20
 7. ኢየሱስ የሞተች ልጅ አስነሣ፥ የታመመች ሴት ፈወሰ (ማር. 5፡21–43)
 8. ማርቆስ 6፡1-56
 9. ማርቆስ 7፡1-37
 10. ማርቆስ 8፡1-38
 11. ማርቆስ 9፡1-50
 12. ማርቆስ 10፡1-52
 13. ማርቆስ 11፡1-26
 14. በኢየሱስና የሃይማኖት መሪዎች መካከል የተካሄደ ክርክር (ማር. 11፡27-12፡40)
 15. ማር. 12፡41-13:37
 16. ማርቆስ 14፡1-15:20
 17. የኢየሱስ መሰቀል፥ መሞትና መቀበር (ማር. 15፡21-47)
 18. ኢየሱስ ከሞት ተነሣ (ማር. 16:1-20)