የጳውሎስ መልዕክቶች

፮. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ሮሜ ሰዎች ጥናት

 1. ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ያቀረበው ሰላምታና የመልእክቱ ዓላማ (ሮሜ 1፡1-17)
 2. አሕዛብ ኃጢአትን ሠርተዋል (ሮሜ 1፡18-32)
 3. ሃይማኖተኛ የሆኑ አይሁዶችም ኃጢአተኞች ናቸው (ሮሜ 2፡1-3፡8)
 4. ሁሉም ሰው ኃጢአተኛ ስለሆነ ደኅንነትን ማግኘት ይኖርበታል (ሮሜ 3፡9-20)
 5. የድነት (ደኅንነት) መሠረቱ የክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች መሞት ነው (ሮሜ 3፡21-31)
 6. እምነት እንጂ ሥራችን እንደማያድነን የሚያሳዩ የብሉይ ኪዳን ምሳሌዎች (4:1-25)
 7. ሮሜ 5፡1-21
 8. ከኃጢአት ተፈጥሯችን ጋር ያለን ግንኙነትና እግዚአብሔር ኃጢአትን እንድናሸንፍ እንዴት እንደሚረዳን መገንዘብ (ሮሜ 6፡1-7፡6)
 9. አማኞች ብዙውን ጊዜ ከኃጢአት ባሕርያቸው ጋር ይዋጋሉ። ለሽንፈትም ይዳረጋሉ (ሮሜ 7፡7-25)።
 10. ሮሜ 8፡1-39
 11. የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ምርጫ (ሮሜ 9፡1-29)
 12. ሮሜ 9፡30-10፡21
 13. አይሁድ፣ በዚህ ዘመን ቅሬታቸው ሲድኑ አንድ ቀን ደግሞ እንደ አንድ ሕዝብ ይድናሉ (ሮሜ 11፡1-36)
 14. ወንጌሉ የአማኞችን አኗኗር ይለውጣል (ሮሜ 12፡1-21)
 15. አማኞች ባለሥልጣንት የሚታዘዙና በፍቅር የሚመላለሱ ናቸው (ሮሜ 13፡1-13)
 16. ክርስቲያኖች የተለየ አመለካከት ያላቸውን ክርስቲያኖች የሚያስቀይም ነገር ባለማድረግ ፍቅራቸውን ያሳያሉ (ሮሜ 13፡14-15፡13)
 17. የጳውሎስ የግል ምስክርነት፣ ዕቅዶችና ሰላምታ (ሮሜ 15፡14-16፡27)

፯. 1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ጥናት

 1. መግቢያ፡- (1ኛ ቆሮ. 1፡1-9)
 2. ክፍፍል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ (1ኛ ቆሮ. 1፡10-3፡23)
 3. የሐዋርያትን ምሳሌነት በመከተል መከፋፈልን ማስወገድ (1ኛ ቆሮንቶስ 4፡1-21)
 4. በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ምግባረ ብልሹነት ነበር (1ኛ ቆሮ. 5፡1-13)
 5. ክርስቲያኖች በፍርድ ቤት ይካሰሱ ነበር (1ኛ ቆሮ. 6፡1-8)
 6. ጳውሎስ ስለ ዝሙት ተጨማሪ ትምህርት ሰጠ (1ኛ ቆሮ. 6፡9-20)
 7. ጋብቻን በተመለከተ ለተነሱ ጥያቄዎች ጳውሎስ የሰጠው መልስ (1ኛ ቆሮ. 7፡1-40)
 8. ክርስቲያን ለጣዖት የተሠዋ ሥጋ መብላት አለበት? (1ኛ ቆሮ. 8፡1-11፡1)
 9. ሕዝብ በሚሰበሰብበት ይፋዊ አምልኮ ላይ የሴቶችና ወንዶች ትክክለኛ አለባበስ ምን ዓይነት መሆን አለበት? (1ኛ ቆሮ. 11፡2-16)።
 10. በቅዱስ ቁርባን ጊዜ ትክክለኛው ባሕርይ ምንድን ነው? (1ኛ ቆሮ. 11፡17-34)።
 11. የመንፈሳዊ ስጦታዎች በተለይም በልሳን የመናገር ዓላማ ምንድን ነው? (1ኛ ቆሮ. 12፡1-14፡25)
 12. ለጉባኤ አምልኮ የተሰጡ መሠረታዊ መመሪያዎች (1ኛ ቆሮ. 14፡26-40)።
 13. አማኝ ከሞተ በኋላ ሥጋው ምን ይሆናል? (1ኛ ቆሮ. 15፡1-58)
 14. ለቅዱሳን የተደረገ የገንዘብ መዋጮ እና የሐዋርያው ጳውሎስ ዕቅድ (1ኛ ቆሮ. 16፡1-24)

በአማራጭነት የቀረበ የ1ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት ጥናት

ይህ የጥናት መምሪያ የሚያተኩረው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ በተሰማሩ ሰዎች ላይ ሲሆን የጥናት መምሪያውን በብዙ የተለያዩ መንገዶች መጠቀም ይቻላል። በግል የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናትም ሆነ በአንስተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መጠቀም ይቻላል። ይህ ጥናት መምህርን ተክቶ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርተ-መለኮት ወይም አገልግሎት ለተማሪው ጠቃሚ ትምህርቶችን ያስተላልፋል።

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አደረጃጀቱ፣ በአነስተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ቡድን አባላት መካከል ውይይትን በመፍጠር ረገድ እጅግ ወጤታማ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ ለጥናቱ ከሚረዱ የውይይት ጥያቄዎች ጎን ለጎን የቀረቡት ማብራሪያዎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን በግልም ሆነ በቡድን በጥልቀት ለማጥናት ትልቅ ጠቄሜታ ይኖራቸዋል፡፡ ወደ መጽሐፍ ቅጹስ ማብራሪያው ከመሄድዎ በፊት ጥያቄዎቹን መመለስዎንና የተሰጦትን ክፍል በደንብ ማጥናትዎን አርግጠኛ ይሁኑ። ስለ መልሶቹም በማሰብ በዚያ ክፍል ያገኙትን ትምህርት በሕይወትዎ ውስጥ ተግባራዊ የማድረግ አስፈላጊነትን አይዘንጉ። የእግዚአብሔር ቃል የሚጠና ብቻ ሳይሆን ልንታዘዘውና ልንጠብቀውም የሚገባ ቃል ነውና። (ምንጭ፤ በትምህርተ መለኮት ማስፋፊያ (ትመማ) መልክ የተዘጋጀ ጽሑፍ፡- በቄስ ኃይሉ መኮንን)

የ1ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት

 1. ትምህርት 1፣ 1ኛ ቀን (መግቢያ)
 2. ትምሕርት 2፣ 2ኛ ቀን (የመደብ ክፍፍል/Outline)
 3. ትምሕርት 3፣ 3ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 1:1-3)
 4. ትምሕርት 4፣ 4ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 1:4-17)
 5. ትምሕርት 5፣ 5ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 1:18-31)
 6. ትምሕርት 6፣ 6ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 2:1-16)
 7. ትምሕርት 7፣ 7ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 3:1-23)
 8. ትምሕርት 8፣ 8ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 4:1-21)
 9. ትምሕርት 9፣ 9ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 5:1-13)
 10. ትምሕርት 10፣ 10ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 6:1-11)
 11. ትምሕርት 11፣ 11ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 6:12-20)
 12. ትምሕርት 12፣ 12ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 7:1-16)
 13. ትምሕርት 13፣ 13ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 7:17-24)
 14. ትምሕርት 14፣ 14ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 7:25-35)
 15. ትምሕርት 15፣ 15ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 7:36-40)
 16. ትምሕርት 16፣ 16ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 8:1-6)
 17. ትምሕርት 17፣ 17ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 8:7-13)
 18. ትምሕርት 18፣ 18ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 9:1-14)
 19. ትምሕርት 19፣ 19ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 9:15-18)
 20. ትምሕርት 20፣ 20ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 9:19-23)
 21. ትምሕርት 21፣ 21ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 9:24-27)
 22. ትምሕርት 22፣ 22ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 10:1-13)
 23. ትምሕርት 23፣ 23ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 10:14-22)
 24. ትምሕርት 24፣ 24ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 10:23-11:1)
 25. ትምሕርት 25፣ 25ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 11:2-16)
 26. ትምሕርት 26፣ 26ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 11:17-26)
 27. ትምሕርት 27፣ 27ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 11:27-34)
 28. ትምሕርት 28፣ 28ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 12:1-11)
 29. ትምሕርት 29፣ 29ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 12:12-13)
 30. ትምሕርት 30፣ 30ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 12:14-31)
 31. ትምሕርት 31፣ 31ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 13:1-13)
 32. ትምሕርት 32፣ 32ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 14:1-25)
 33. ትምሕርት 33፣ 33ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 14:26-40)
 34. ትምሕርት 34፣ 34ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 15:1-19)
 35. ትምሕርት 35፣ 35ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 15:20-34)
 36. ትምሕርት 36፣ 36ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 15:35-58)
 37. ትምሕርት 37፣ 37ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 16:1-4)
 38. ትምሕርት 38፣ 38ኛ ቀን (1ኛ ቆሮ. 16:5-24)

በአማራጭነት የቀረበ የ1ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት ጥናት

ጠቢብ ሁን:- ጽሑፍ – በዋረን ዌርዝቢ፣ ትርጉም – በፈቃዱ ገብሬ፣ እርማት–በጌቱ ግዛው 

የ1ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት

 1. መግቢያ
 2. ቅዱሳን ለመሆን እንደተጠሩ (1ኛ ቆሮ. 1፡1-9)
 3. ወደ ኅብረት የተጠራችሁ (1ኛ ቆሮ. 1፡10–25)
 4. እግዚአብሔርን ለማክበር የተጠራችሁ (1ኛ ቆሮ. 1፡26-31)
 5. ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ማዕከል ያደርጋል (1ኛ ቆሮ. 2፡1-5)
 6. ወንጌል የአብ ዘላለማዊ ዕቅድ ክፍል ነው (1ኛ ቆሮ. 2፡6-9)
 7. ወንጌል በመንፈስ አማካኝነት በቃሉ በኩል ተገልጧል (1ኛ ቆሮ. 2፡10-16)
 8. ቤተሰብ -በብስለት ማደግ (1ኛ ቆሮ. 3፡1-4)
 9. ማሣው -ብዛት (1ኛ ቆሮ. 3፡5-9)
 10. ቤተ መቅደሱ – ጥራት (1ኛ ቆሮ. 3፡9-23)
 11. ታማኝነት- መጋቢው (1ኛ ቆሮ. 4፡1-6)
 12. ትሕትና-መጫወቻ (1ኛ ቆሮ. 4፡7-13)
 13. የውሃት- አባት (1ኛ ቆሮ. 4፡14-21)
 14. ቤተ ክርስቲያኒቱን አስቡ (1ኛ ቆሮ. 5፡1-13)
 15. የጠፉ ኃጢአተኞችን አስቡ (1ኛ ቆሮ. 6፡1-8)
 16. ጌታን አስቡ (1ኛ ቆሮ. 6፡9-20)
 17. የትዳር ጓደኛሞች ሁለቱም ክርስቲያኖች ሲሆኑ (1ኛ ቆሮ. 7፡1-11)
 18. ክርስቲያን ካልሆኑት የተጋቡ ክርስቲያኖች (1ኛ ቆሮ. 7፡12-24)
 19. ያላገቡ ክርስቲያኖች (1ኛ ቆሮ. 7፡25-40)
 20. እውቀት ከፍቅር ጋር መጣጣም አለበት (1ኛ ቆሮ. 8፡1-13)
 21. ልምምድ ከጥንቃቄ ጋር መጣጣም አለበት (1ኛ ቆሮ. 10፡1-22)
 22. አርነት ከኃላፊነት ጋር መጣጣም አለበት (1ኛ ቆሮ. 10፡23-33)
 23. ድጋፍ ለመቀበል መከላከያን አቀረበ (1ኛ ቆሮ. 9፡1-14)
 24. ድጋፍን ያለመቀበል መብቱን ተከላከለ (1ኛ ቆሮ. 9፡15-27)
 25. የሚጸልዩ ና ትንቢት የሚናገሩ ሴቶች (1ኛ ቆሮ. 11፡3-16)
 26. ራስ ወዳድነት በ«ፍቅር ግብዣዎች» (1ኛ ቆሮ. 11፡17-22)
 27. በጌታ ራት የነበሩ ፈር የለቀቁ ድርጊቶች (1ኛ ቆሮ.11፡23-34)
 28. አንድነት – የመንፈስ ስጦታ (1ኛ ቆሮ. 12፡1-13)
 29. ልዩነት፡- የመንፈስ ስጦታዎች (1ኛ ቆሮ. 12፡14-31)
 30. ብስለት፡- የመንፈስ ጸጋዎች (1ኛ ቆሮ. 13፡1-13)
 31. ማነጽ (1ኛ ቆሮ. 14፡1-5፥ 26)
 32. አስተውሎት (1ኛ ቆሮ. 14፡6-25)
 33. ሥርዓት (1ኛ ቆሮ 14፡26-40)
 34. ሙታን ይነሣሉን? (1ኛ ቆሮ. 15፡1-19)
 35. ሙታን የሚነሡት መቼ ነው? (1ኛ ቆሮ. 15፡20-28)
 36. ሙታን የሚነሡት ለምንድን ነው? (1ኛ ቆሮ. 15፡29-34፥ 49-58)
 37. ሙታን የሚነሱት እንዴት ነው? (1ኛ ቆሮ. 15፡35-48)
 38. ገንዘብ (1ኛ ቆሮ. 16፡1-4)
 39. ዕድሎች (1ኛ ቆሮ. 16፡5-9)
 40. ሰዎች (1ኛ ቆሮ. 16፡10-24)

፰. 2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ጥናት

 1. እግዚአብሔር የመጽናናት አምላክ (2ኛ ቆሮ. 1፡1-11)
 2. ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ስለ ራሱ ሁኔታ እብራራላቸው (2ኛ ቆሮ. 1፡12-2፡13)
 3. መንፈሳዊ መሪ ለአዲሱ ኪዳንና ለእግዚአብሔር የማስቻል ኃይል አጽንኦት ይሰጣል (2ኛ ቆሮ. 2፡14-3፡18)።
 4. በሸክላ ውስጥ የተቀመጠ ክቡር ዕቃ (2ኛ ቆሮ. 4፡1-12)
 5. መንፈሳዊ መሪ ወደፊት ዘላለማዊ ሽልማት እንደሚያገኝ ስለሚተማመን በአገልግሎቱ ይጸናል (2ኛ ቆሮ. 4፡13-5፡10)።
 6. መንፈሳዊ መሪ እግዚአብሔርንና ሰውን ለማስታረቅ የሚሻ የክርስቶስ አምባሳደር ነው (2ኛ ቆሮ. 5፡11-6፡2)።
 7. 2ኛ ቆሮ. 6፡3-7፡1
 8. ጳውሎስ ለአይሁድ ክርስቲያኖች ስለሚሰጠው የገንዘብ ዕርዳታ ማብራሪያ ሰጠ (2ኛ ቆሮ. 8፡1-9፡15)
 9. ጳውሎስ እውነተኛ ሐዋርያነቱን በመግለጽ ተከራከረ (2ኛ ቆሮ. 10፡1-13፡14)

በአማራጭነት የቀረበ የ2ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት ጥናት

ይህ የጥናት መምሪያ የሚያተኩረው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ በተሰማሩ ሰዎች ላይ ሲሆን የጥናት መምሪያውን በብዙ የተለያዩ መንገዶች መጠቀም ይቻላል። በግል የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናትም ሆነ በአንስተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መጠቀም ይቻላል። ይህ ጥናት መምህርን ተክቶ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርተ-መለኮት ወይም አገልግሎት ለተማሪው ጠቃሚ ትምህርቶችን ያስተላልፋል።

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አደረጃጀቱ፣ በአነስተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ቡድን አባላት መካከል ውይይትን በመፍጠር ረገድ እጅግ ወጤታማ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ ለጥናቱ ከሚረዱ የውይይት ጥያቄዎች ጎን ለጎን የቀረቡት ማብራሪያዎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን በግልም ሆነ በቡድን በጥልቀት ለማጥናት ትልቅ ጠቄሜታ ይኖራቸዋል፡፡ ወደ መጽሐፍ ቅጹስ ማብራሪያው ከመሄድዎ በፊት ጥያቄዎቹን መመለስዎንና የተሰጦትን ክፍል በደንብ ማጥናትዎን አርግጠኛ ይሁኑ። ስለ መልሶቹም በማሰብ በዚያ ክፍል ያገኙትን ትምህርት በሕይወትዎ ውስጥ ተግባራዊ የማድረግ አስፈላጊነትን አይዘንጉ። የእግዚአብሔር ቃል የሚጠና ብቻ ሳይሆን ልንታዘዘውና ልንጠብቀውም የሚገባ ቃል ነውና። (ምንጭ፤ በትምህርተ መለኮት ማስፋፊያ (ትመማ) መልክ የተዘጋጀ ጽሑፍ፡- በቄስ ኃይሉ መኮንን)

የ2ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት

 1. ትምህርት 1፣ 1ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 1:1-11)
 2. ትምሕርት 2፣ 2ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 1:12-14)
 3. ትምሕርት 3፣ 3ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 1:15-22)
 4. ትምሕርት 4፣ 4ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 1:23-2፡4)
 5. ትምሕርት 5፣ 5ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 2:5-11)
 6. ትምሕርት 6፣ 6ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 2:12-13)
 7. ትምሕርት 7፣ 7ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 2:14-17)
 8. ትምሕርት 8፣ 8ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 3:1-3)
 9. ትምሕርት 9፣ 9ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 3:4-6)
 10. ትምሕርት 10፣ 10ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 3:7-11)
 11. ትምሕርት 11፣ 11ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 3:12-18)
 12. ትምሕርት 12፣ 12ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 4:1-6)
 13. ትምሕርት 13፣ 13ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 4:7-12)
 14. ትምሕርት 14፣ 14ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 4:13-18)
 15. ትምሕርት 15፣ 15ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 5:1-10)
 16. ትምሕርት 16፣ 16ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 5:11-15)
 17. ትምሕርት 17፣ 17ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 5:16-21)
 18. ትምሕርት 18፣ 18ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 6:1-13)
 19. ትምሕርት 19፣ 19ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 6:14-7፡1)
 20. ትምሕርት 20፣ 20ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 7:2-4)
 21. ትምሕርት 21፣ 21ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 7:5-16)
 22. ትምሕርት 22፣ 22ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 8:1-7)
 23. ትምሕርት 23፣ 23ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 8:8-15)
 24. ትምሕርት 24፣ 24ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 8:16-24)
 25. ትምሕርት 25፣ 25ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 9:1-5)
 26. ትምሕርት 26፣ 26ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 9:6-15)
 27. ትምሕርት 27፣ 27ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 10:1-6)
 28. ትምሕርት 28፣ 28ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 10:7-12)
 29. ትምሕርት 29፣ 29ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 10:13-18)
 30. ትምሕርት 30፣ 30ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 11:1-6)
 31. ትምሕርት 31፣ 31ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 11:7-15)
 32. ትምሕርት 32፣ 32ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 11:16-21)
 33. ትምሕርት 33፣ 33ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 11:22-33)
 34. ትምሕርት 34፣ 34ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 12:1-10)
 35. ትምሕርት 35፣ 35ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 12:11-21)
 36. ትምሕርት 36፣ 36ኛ ቀን (2ኛ ቆሮ. 13:1-14)

በአማራጭነት የቀረበ የ2ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት ጥናት

ጠቢብ ሁን:- ጽሑፍ – በዋረን ዌርዝቢ፣ ትርጉም – በፈቃዱ ገብሬ፣ እርማት–በጌቱ ግዛው 

የ2ኛ ቆሮንቶስ መልዕክት

 1. ብንወድቅም – አልተጣልንም! (2ኛ ቆሮንቶስ 1፡1-11 )
 2. ንጹሕ ሕሊና (2ኛ ቆሮ. 1፡12-24)
 3. የሚራራ ልብ (2ኛ ቆሮ. 2፡1-11)
 4. ድል-ነሺ እምነት (2ኛ ቆሮ. 2፡12-17)
 5. የድንጋይ ጽላት – የሰው ልብ ጽላት (2ኛ ቆሮ. 3፡1-3)
 6. ሞት – ሕይወት (2ኛ ቆሮ. 3፡4-6)
 7. የሚደበዝዝ ክብር – የሚበዛ ክብር (2ኛ ቆሮ. 3፡7-11)
 8. ስውርነት – ግልጽነት (2ኛ ቆሮ. 3፡12-18)
 9. የከበረ አገልግሎት አለን (2ኛ ቆሮ. 4፡1-6)
 10. ውድ መዝገብ አለን (2ኛ ቆሮ. 4፡7-12)
 11. አስተማማኝ እምነት አለን (2ኛ ቆሮ. 4፡13-18)
 12. የወደፊት ተስፋ አለን (2ኛ ቆሮ. 5፡1-8)
 13. የአገልግሎት መንስዔዎች (2ኛ ቆሮንቶስ 5፡9-21)
 14. ለምስጋና የቀረበ ልመና (2ኛ ቆሮ. 6፡ 1-10)
 15. የመለየት ልመና (2ኛ ቆሮ. 6፡11-7፡1)
 16. የዕርቅ ልመና (2ኛ ቆሮ.7፡2-16)
 17. የመስጠት ጸጋ፣ ክፍል 1 (ቆሮንቶስ 8፡1-24)
 18. የመስጠት ጸጋ፣ ክፍል 2 (ቆሮንቶስ 9፡1-15)
 19. በአገልግሎት ውስጥ የሚከሰቱ የአሳብ አለመግባባቶች (2ኛ ቆሮንቶስ 10:1-18)
 20. አባት ከሁሉም በላይ ያውቃል (2ኛ ቆሮንቶስ 11፡1-15)
 21. ለቤተ ክርስቲያን የነበረው ሥጋት (2ኛ ቆሮ. 11፡ 16-33)
 22. ሰባኪው በገነት (2ኛ ቆሮንቶስ 12፡1-10)
 23. 2ኛ ቆሮንቶስ 12፡11-13፡14

፱. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ገላቲያ ሰዎች ጥናት

 1. መግቢያ (ገላ. 1፡1-10)
 2. ጳውሎስ ወንጌሉ ከእግዚአብሔር እንደ መጣና በሐዋርያት እንደ ጸደቀ ያሳያል (ገላ. 1፡11-2፡10)።
 3. ጴጥሮስ በአንጾኪያ የወንጌሉን ግንዛቤ የሚያዛባ ተግባር በመፈጸሙ ጳውሎስ ተጋፈጠው (ገላ. 2፡11-21)።
 4. ጳውሎስ ድነት (ደኅንነት) ሕግጋትን በመጠበቅ ሳይሆን በክርስቶስ በማመን እንደሚገኝ አብራራ (ገላ. 3፡1-4፡31)
 5. የእምነት ሕይወት የንጽሕናና ሌሎችን የማገልገል ነጻነት ያመጣል (ገላ. 5፡1-15)
 6. በመንፈስ መመላለስ የሚገኝ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ (ገላ. 5፡16-6፡18)።
 7. በጨዋታ መልክ የተዘጋጀ የገላቲያ መልዕክት የቃል ጥናት ጥቅሶች 

፲. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ጥናት

 1. በክርስቶስ የሚገኝ መንፈሳዊ በረከት (ኤፌ. 1፡1-14)
 2. ጳውሎስ አማኞች እንደ እግዚአብሔር ልጆች ያላቸውን ስፍራ የበለጠ እንዲረዱ ጸለየ (ኤፌ. 1፡15-23)
 3. በእግዚአብሔር ጸጋ፥ ሙታን የነበሩ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሕያዋን ሆነው ድነትን (ደኅንነትን) አግኝተዋል (ኤፌ. 2፡1-10)።
 4. በክርስቶስ አንድ መሆን (ኤፌ. 2፡11-22)
 5. ጳውሎስ ለአሕዛብ የተመረጠ ሐዋሪያ መሆኑ እና ለኤፌሶን ክርስቲያኖች የተደረገ ጸሎት (ኤፌ. 3፡1-21)
 6. በክርስቶስ አካል ያለ አንድነት (ኤፌ. 4፡1-16)
 7. እግዚአብሔር ልጆቹ በቅድስና በመመላለስ እርሱን እንዲመስሉ ይፈልጋል (ኤፌ. 4፡17-5፡20)።
 8. እግዚአብሔር የቤተሰብ አባላት እንዴት እንደሚዛመዱ ያብራራል (ኤፌ. 5፡21-6፡9)።
 9. እግዚአብሔር ልጆቹን ከሰይጣን ጥቃቶች ለማዳንና ድል-ነሺዎች እንዲሆኑ ለማገዝ መንፈሳዊ የጦር ዕቃዎችን ሰጥቷቸዋል (ኤፌ. 6፡10-24)

፲፩. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ጥናት

 1. ምስጋናና ጸሎት (ፊልጵ. 1፡1-10)
 2. በጳውሎስ እስራት ወንጌል መስፋፋቱ (ፊልጵ. 1፡12–26)
 3. ጳውሎስ ለክርስቶስ እንዴት ልንኖር እንደሚገባ ያስተምራል (ፊልጵ. 1፡27-2፡18)
 4. ጳውሎስ ስለ አፍሮዲጡ መመለስና የጢሞቴዎስ መምጣት ይናገራል (ፊልጵ. 2፡19-30)
 5. ጳውሎስ ከሐሰተኛ አስተማሪዎች እንዲጠበቁ ያስጠነቅቃቸዋል (ፊልጵ. 3፡1-21)
 6. ጳውሎስ አንድነትንና ለክርስቶስ መኖርን ማበረታታቱ እና አማኞች ስላበረከቱት ስጦታ ምስጋናውን ማቅረቡ (ፊልጵ. 4፡1-23)

ተጨማሪ ጽሑፎች

 1. የኤጲስ ቆጶስ፣ ሽማግሌ እና መጋቢ ልዩነት ምንድን ነው? ፊል 1:1
 2. ደስታችንን እንዴት እንጨምራለን (ፊልጵስዩስ 1፡1-11)
 3. በጳውሎስ እስራት ወንጌል መስፋፋቱ (ፊልጵስዩስ 1፡12-26)
 4. “ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ፣ … ነውና።” ፊል 1:21
 5. “ለእኔ … ሞትም ጥቅም ነውና።” (ፊልጵስዩስ 1:21)
 6. ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበል (ፊልጵስዩስ 1፡27-30)
 7. ትሕትናን ከክርስቶስ መማር (ፊልጵስዩስ 2፡1-11)
 8. በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ መዳንን መፈጸም ማለት ምን ማለት ነው (ፊልጵስዩስ 2:12)?
 9. የክርስትና ሕይወት በዝርዝር ሲታይ (ፊልጵስዩስ 2፡12-18)
 10. ጢሞቴዎስና አፍሮዲጡ፣ ወደር የማይገኝለት ጥንድ (ፊልጵስዩስ 2፡19-30)

፲፪. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቆላስይስ ሰዎች ጥናት

 1. ጳውሎስ ስለ ቆላስይስ ክርስቲያኖች ያቀረበው ምስጋናና ጸሎት (ቆላ. 1፡1-14)
 2. ክርስቶስ ከተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ የበለጠና እንደ እግዚአብሔር አብ ያለ አምላክ ነው (ቆላ. 1፡15-23)
 3. ክርስቶስ ጳውሎስ የሚያስተምረው የወንጌል መልእክት እምብርት ነው (ቆላ. 1፡24-2፡5)
 4. አማኞች ከንቱ ሰብአዊ ትምህርቶችን ከመከተል ይልቅ በክርስቶስ ላይ ማተኮር ይኖርባቸዋል (ቆላ. 2፡6-23)
 5. የተቀደሰ አኗኗር (ቆላ. 3፡1-17)
 6. በቤትና በሥራ ቦታ መንፈሳዊ ግንኙነቶችን መጠበቅ (ቆላ. 3፡18-4፡18)

፲፫. 1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ጥናት

 1. ጳውሎስ ስለ ተሰሎንቄ አማኞች እግዚአብሔርን ያመሰግናል (1ኛ ተሰ. 1:1-10)
 2. ጳውሎስ ለአማኞች ስለ ሕይወቱ ምላሌነት ያስታውሳቸዋል (1ኛ ተሰ. 2:1-20)
 3. ጳውሎስ የጢሞቴዎስን ሪፖርት ከሰማ በኋላ የተሰማውን ደስታ ይገልጻል (1ኛ ተሰ. 3:1-13)
 4. ጳውሎስ አማኞች የተቀደሰ፣ በፍቅር የተሞላና ሰላማዊ ሕይወት እንዲኖሩ ያበረታታቸዋል (1ኛ ተሰ. 4፡1-12)
 5. ጳውሎስ ክርስቶስ በድንገት በሚመለስበት ጊዜ የሞቱት አማኞች ምን እንደሚሆኑ ያብራራል (1ኛ ተሰ. 4፡13-5፡12)
 6. ጳውሎስ አማኞች መሪዎቻቸውን እንዲያከብሩ ይመክራቸዋል (1ኛ ተሰ.5፡12-28)

፲፬. 2ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ጥናት

 1. ጳውሎስ የኋላ ኋላ አሳዳጆቻቸው ክርስቶስ በሚመለስበት ጊዜ ለፍርድ እንደሚጋለጡ በማሳሰብ በስደት ላይ ያሉትን አማኞች ያበረታታቸዋል (2ኛ ተሰ. 1:1-12 )
 2. ጳውሎስ ክርስቶስ የዐመፁ ሰው ሳይገለጽ እንደማይመለስና አማኞች በታማኝነት ሊመላለሱ እንደሚገባ ያስተምራል (2ኛ ተሰ. 2:1-17)
 3. ጳውሎስ አማኞች የክርስቶስን ምጽአት በሚጠባበቁበት ጊዜ ትጉሕ ሠራተኞች ሆነው ሊመላለሱ እንደሚገባ ያስተምራል (2ኛ ተሰ. 3:1-18)

፲፭. 1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ  ጥናት

 1. ጳውሎስ ጢሞቴዎስ በሕጎች ላይ ባለማተኮር የወንጌሉን እውነት እንዲጠብቅ ያስጠነቅቀዋል (1ኛ ጢሞ. 1፡1-11)
 2. ለጳውሎስ የተሰጠው የጌታ ጸጋ (1ኛ ጢሞ. 1፡12-20)
 3. አንድ መሪ ምእመናን የጸሎት ሰዎች እንዲሆኑ ያስተምራል (1ኛ ጢሞ.2፡1-8)
 4. የቤተ ክርስቲያን መሪ፣ ሴቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምሳሌያዊ ሕይወት እንዲኖሩ መርዳት አለበት (1ኛ ጢሞ. 2፡9-15)
 5. የቤተ ክርስቲያን መሪ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችና ዲያቆናትን በጥንቃቄ እንደሚመርጡ ሊረዳቸው ይገባል (1ኛ ጢሞ. 3፡1-16)
 6. መሪ ሐሰተኛ ትምህርቶችን ሊከላከልና የእምነትን እውነት ሊጠብቅ ይገባዋል (1ኛ ጢሞ. 4፡1-16)
 7. የቤተ ክርስቲያን መሪ ቤተ ክርስቲያን መበለቶችን የምትረዳበትን መንገድ ማዘጋጀት ይኖርበታል (1ኛ ጢሞ. 5፡1-16)
 8. መሪ አድልዎ በሌለው ሁኔታ በሚያገለግልበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት ሊያከብሩት ይገባል (1ኛ ጢሞ. 5፡17-25)
 9. የገንዘብ ፍቅር እና ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የሰጠው ዐደራ 6፡1-21

፲፮. 2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ ጥናት

 1. ታማኝ ስለ መሆን የተሰጠ ማበረታቻ (2ኛ ጢሞ 1፡1-18)
 2. ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ቆራጥ ወታደር ሆኖ ለክርስቶስ እንዲሠራ ያደፋፍረዋል (2ኛ ጢሞ. 2፡1-26)
 3. በመጨረሻዎቹ ቀናት የሚኖረው ክሕደት እና ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የሰጠው ዐደራ (2ኛ ጢሞ. 3፡1-17)
 4. የጳውሎስ የማጠቃለያ ማበረታቻ እና የስንብት ሰላምታ (2ኛ ጢሞ. 4፡1-22)

፲፯. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ቲቶ ጥናት

 1. ብቃት ያላቸውን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መሾም (ቲቶ 1፡1-16)
 2. ሁሉንም የዕድሜ ክፍሎች በማስተማር ቤተ ክርስቲያንን ማጠናከር (ቲቶ 2፡1-10)
 3. የጸጋው ወንጌል የተለወጠ አኗኗርን እንደሚያካትት ማስተማር (ቲቶ 2፡11-3፡15)

፲፰. የቅዱስ ጳውሎስ መልዕክት ወደ ፊልሞና ጥናት

 1. ፊልሞና 1-25

፲፱. የዕብራውያን መልዕክት ጥናት

 1. ክርስቶስ የሚበልጥ የእግዚአብሔር መገለጥ ነው (ዕብ. 1፡1-3)
 2. ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል (ዕብ. 1፡4-2፡18)
 3. ክርስቶስ ከሙሴ ይበልጣል (ዕብ. 3፡1-19)
 4. ስለ አለማመን የተሰጠ ማስጠንቀቂያ (ዕብ. 3፡7-4፡13)
 5. ኢየሱስ ሊቀ ካህናት የመሆን ብቃት አለው (ዕብ. 4፡14–5፡10)
 6. በእምነት ስላለመጽናት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ (ዕብ. 5፡11-6፡20)
 7. የክርስቶስ ሊቀ ካህንነት ከአሮን ሊቀ ካህንነት ይበልጣል (ዕብ. 7፡1-28)
 8. ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናት (ዕብ 8፡1-13)
 9. ክርስቶስ አገልግሎቱን የሚሰጠው ከመገናኛው ድንኳን በምትበልጠው ከሰማይቱ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው (ዕብ. 9፡1-12)
 10. የክርስቶስ መሥዋዕት ከእንስሳት መሥዋዕቶች ይበልጣል (ዕብ. 9፡13-10፡18)
 11. እስከ መጨረሻው ጸንቶ ስለ መገኘት የቀረበ ጥሪ (ዕብ. 10፡19–39)
 12. ክርስቶስን ለመከተል እምነት ወሳኝ ነው (ዕብ. 11፡1-39)
 13. ክርስቶስን መከተል ማለት በመንፈሳዊ ሩጫችን መጽናት ማለት ነው (ዕብ. 12፡1-13)
 14. እግዚአብሔርን ስላለመታዘዝ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ (ዕብ. 12፡14-29)
 15. የኢየሱስ ተከታዮች እንደ መሆናችን እንዴት መመላለስ እንዳለብን (ዕብ.13፡1-25)
%d bloggers like this: